Saltar ao contido

Visor de indicadores

A implantación do Plan de Acción da Axenda Urbana de Tui require dun sistema de indicadores para o seu seguimento e avaliación do cumprimento dos Obxectivos Estratéxicos. Isto permite que non se trate dun documento estático, senón dunha estratexia que debe ser constantemente revisada e actualizada adaptándose aos novos escenarios.

Nos seguintes apartados podes consultar os indicadores de seguimento e avaliación para cada un dos Obxectivos Estratéxicos que persegue esta Axenda.

Territorio, paisaxe e biodiversidade

Modelo de cidade

Cambio climático

Xestión sostible dos recursos e economía circular

Mobilidade e transporte

Cohesión social e igualdade de oportunidades

Economía urbana

Vivenda

Era dixital

Participación e gobernanza