Saltar ao contido

Cohesión social e igualdade de oportunidades

Obxectivo Estratéxico 6: Fomentar a cohesión social e buscar a equidade

6.1. FOMENTAR A COHESIÓN SOCIAL E BUSCAR A EQUIDADE

Situación actual: Si

Observacións: No Plan Rexurbe que soamente está pendente do Plan de Dinamización. Fonte: Concello de Tui

Accións asociadas: 17.Mellora do espazo público e rehabilitación e dotación de uso aos edificios públicos da área Rexurbe.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de ter o Plan REXURBE en execución desde o 2023.

Situación actual: 0€

Observacións: Fonte: Concello de Tui

Accións asociadas: 17.Mellora do espazo público e rehabilitación e dotación de uso aos edificios públicos da área Rexurbe.

Situación prevista e compromisos a 2030: 22.532.210€

Observacións: Este dato correspóndese ao conxunto das actuacións previstas no Programa REXURBE de Tui.

6.2. BUSCAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DESDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO, IDADE E DISCAPACIDADE

Situación actual: Si

Observacións: III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes (2020-2024).
Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas:

  1. Converter a Tui en cidade amiga da infancia.
  2. Deseñar a cidade desde a perspectiva de xénero.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de posta en marcha dun novo Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes. Fonte: Concello de Tui.

Situación actual: Non

Observacións: Fonte: Concello de Tui

Accións asociadas: Converter a Tui en cidade amiga da infancia.

Deseñar a cidade desde a perspectiva de xénero.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de estabilizar ao persoal de Servizos Sociais do Concello segundo o DECRETO 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento (para municipios entre 15 e 20k hab., modelo unidade UNIS URBANA: 2-3 traballadores sociais; 1 psicólogo e 1-2 auxiliares) o que debese permitir establecer unha estratexia que leve a cabo protocolos de detección temperá da vulnerabilidade e/o exclusión social.
Fonte: Concello de Tui.

Situación actual: Plan de Igualdade Municipal:
ámbito municipal
orzamento anualizado: (2020: 39.000€; 2021: 50.000€; 2022: 51.000€; 2023: 51.000€; 2024: 51.000€).
Fase actual: en execución (período 2020-2024).

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas:

  1. Converter a Tui en cidade amiga da infancia.
  2. Deseñar a cidade desde a perspectiva de xénero.

Situación prevista e compromisos a 2030: Previsión de posta en marcha dun novo Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes ao termo do presente Plan de Igualdade.

Observacións: Non se dispón polo momento de previsións orzamentarias máis aló do final do presente Plan de Igualdade.
Ao seu final, será necesario prever estas partidas orzamentarias e engadilas na correspondente revisión trianual do presente Plan de Acción.
Fonte: Concello de Tui.