Saltar ao contido

Vivenda

Obxectivo Estratéxico 8: Garantir o acceso á vivenda

8.1. FOMENTAR A EXISTENCIA DUN PARQUE DE VIVENDA ADECUADO A PREZO ACCESIBLE

Situación actual: Non

Observacións: Fonte: Concello de Tui

Acciones asociadas: 27. Incremento da oferta pública de vivenda na Área Rexurbe.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observaciones: A acción 28 propón a creación dun parque de vivenda pública en Tui. En caso de levárse adiante o mesmo, será preciso que o Concello se dote dun Plan de Vivenda Local para a súa xestión.

Situación actual: 0

Observaciones: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 27.Incremento da oferta pública de vivenda en el Área Rexurbe.

Situación prevista e compromisos a 2030: 40

Observacións: Prevese a rehabilitación das actuais 10 vivendas en propiedade do Concello en Caldelas.
Ademais, estarase executando o Plan REXURBE polo que o mesmo establece una vez se conclúa o Plan de Dinamización co que se prevé rehabilitar na contorna das 30 vivendas.

Situación actual: 0

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 27.Incremento da oferta pública de vivenda na Área Rexurbe.

Situación prevista e compromisos a 2030: 40

Observaciones: Prevese a rehabilitación das actuais 10 vivendas en propiedade do Concello en Caldelas.
Ademáis, estarase executando o Plan REXURBE polo que o mesmo establece una vez se conclúa o Plan de Dinamización co que se prevé rehabilitar na contorna das 30 vivendas.

8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

Situación actual: Non

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 28.Creación dun parque de vivenda pública en Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de ter o Plan REXURBE en execución desde el 2023.

Situación actual: 0

Observaciones: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 28.Creación dun parque de vivenda pública en Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: 80

Observaciones: Cifra calculada en base a duas persoas por cada unha das vivendas novas nalgún réxime de protección social.