Saltar ao contido

Mobilidade e transporte

Obxectivo Estratéxico 5: Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible

5.1. FAVORECER A CIDADE DE PROXIMIDADE

Situación actual: Si

Observacións: Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) aprobado en outubro de 2019. En execución. Período de vixencia 2019-2028. Fonte: Concello de Tui

Accións asociadas: 15. Estudo de fluxos e soterramento da vía do tren ao seu paso polo centro urbano.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: O PMUS de Tui incorpora medidas de fomento do uso do coche compartido para o acceso aos centros de actividade.
A partir de 2028 será necesario actualizar e revisar.

Situación actual:

coche e moto: 69,13% (interior) 91,02% (exterior)
transporte público (autobús): 18,19%(I) 7,12%(E)
bicicleta: 0,00% (I) 0,00%(E)
a pé: 12,69% (I) 0,00% (E)
outros: 0,00% (I) 1,86% (E)

Observacións: Fonte: PMUS de Tui

Accións asociadas: 15. Estudo de fluxos e soterramento da vía do tren ao seu paso polo centro urbano.

Situación prevista e compromisos a 2030: Redución da porcentaxe de desprazamentos en coche e moto e aumento dos desprazamentos en transporte público, bicicleta ou a pé

Situación actual: 0

Observacións: Fonte: Concello de Tui

Accións asociadas: 15.Estudo de fluxos e soterramento da vía do tren ao seu paso polo centro urbano

Situación prevista e compromisos a 2030: 15. Estudo de fluxos e soterramento da vía do tren ao seu paso polo centro urbano.

Observacións: A distribución urbana de mercadorías na súa última fase realízase nos concellos galegos do tamaño de Tui de maneira interurbana, polo que Tui non ten centros de distribución de mercadorías no seu propio territorio, realizándose esta de forma retallista

5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTIBLES

Situación actual: Si

Observacións: Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) aprobado en outubro de 2019. En execución. Período de vixencia 2019-2028. Fonte: Concello de Tui

Accións asociadas: 16. Mellora dos servizos de transporte colectivo das parroquias.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Será necesario actualizar e revisar.

Situación actual: Autobuses con tecnoloxía Euro III ou anterior (%): 0%
Autobuses con tecnoloxía Euro IV ou posterior (%): 0%
Autobuses con combustibles “limpos”: 0%

Observacións: Fonte: PMUS de Tui

Accións asociadas: 16.Mellora dos servizos de transporte colectivo das parroquias.

Situación prevista e compromisos a 2030: Autobuses con tecnoloxía Euro III ou anterior (%): 0%
Autobuses con tecnoloxía Euro IV ou posterior (%): 0%
Autobuses con combustibles “limpos”: 0%

Observacións: En Tui non hai transporte urbano de autobuses. Existen percorridos de autobuses interurbanos con paradas nalgunhas zonas do municipio, servizo que non é de xestión municipal, polo que se prevé a implementación dun servizo de transporte a demanda que reduza o impacto do uso do coche privado no municipio.

Situación actual: 3.255.070 viaxes

Observacións: Fonte: PMUS de Tui

Accións asociadas: 16.Mellora dos servizos de transporte colectivo das parroquias.

Situación prevista e compromisos a 2030: Promoción do uso do transporte público nas liñas establecidas polo PMUS de Tui.

Observacións: Non se establece unha cifra concreta de incremento das viaxes en trasnporte público pois a metodoloxía establecida pola AUE expón que as viaxes en taxi non conten.
Ante a posibilidade de que o único servizo de transporte municipal implementado con esta AU sexa de vehículo a demanda (do que non se poidan contar as súas viaxes), e como o servizo de autobuses ao seu paso por Tui é de carácter interurbano, non se poden establecer compromisos e comparacións para o 2030 por parte desta AU.