Saltar ao contido

Era dixital

Obxectivo Estratéxico 9: Liderar e fomentar a innovación dixital

9.1. FAVORECER A SOCIEDADE DO COÑECEMENTO E AVANZAR CARA O DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES INTELIXENTES (SMART CITIES)

Situación actual: Non

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas:

  1. Introdución dos servicios smart city en Tui.
  2. Impulso da dixitalización das actividades económicas de Tui.
  3. Mellora dos servizos de cobertura móbil e conexión a internet.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión do Concello de empezar a poñer en funcionamento durante os anos de desenvolvemento del presente Plan de Acción servizos smart city.

Situación actual: 0

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas:

  1. Introdución dos servizos smart city en Tui.
  2. Impulso da dixitalización das actividades económicas de Tui.
  3. Mellora dos servizos de cobertura móbil e conexión a internet.

Situación prevista e compromisos a 2030: 1740 usuarios

Observacións: Establécese un mínimo do 10% da poboación actual de Tui cuberta por servizos Smart Cities.

9.2. FOMENTAR A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E REDUCIR A FENDA DIXITAL

Situación actual: Si

Observacións: Leváronse a cabo cursos de formación contra a fenda dixital para a poboación local á hora de enfrontarse a trámites no Concello. Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 32.Mellora de la administración local.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Reforzaranse e potenciaranse os cursos de formación contra a fenda dixital para a poboación local á hora de enfrontarse a trámites no Concello.

Situación actual: 39,86% en 2021
40,36% en 2022

Observacións: Accedeuse aos datos do Rexistro do Concello contabilizando os trámites de entrada e saída en rexistro e de estos cantos foron realizados de forma presencial no Concello (código RC) e cantos de maneira telemática (código RE).
Fonte: Concello de Tui.

Acciones asociadas: 32.Mellora de la administración local.

Situación prevista y compromisos a 2030: 65%

Observacións: Proponse a mellora da administración, incluíndo a formación tanto a técnicos como aos propios veciños, para poder chegar á porcentaxe establecido de trámites e xestión a través de internet.