Saltar ao contido

Cambio climático

Obxectivo Estratéxico 3: Previr e reducir os impactos do cambio climático e mellorar a resiliencia.

3.1. ADAPTAR O MODELO URBANO AOS EFECTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO E AVANZAR NA SÚA PREVENCIÓN

Situación actual: Si

Observacións: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) de novembro de 2020. En execución. Período temporal ata 2050.
Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Tui de novembro de 2019. En execución. Sen límite definido de vixencia.
Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 9.Mellora da resiliencia climática do municipio desenvolvendo o PACES en Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: Previsión de continuar desenvolvendo os distintos plans dos que dispón Tui a este respecto.

Situación actual: 0 m2

Observacións: Fonte: Concello de Tui

Accións asociadas: 9.Mellora da resiliencia climática do municipio desenvolvendo o PACES en Tui.

Situación prevista e compromisos a 2030: 0 m2

Observacións: As actuacións incluídas no Plan de Defensa contra Incendios destinadas a protexer tanto o natural como o construído realízanse nos bordos das zonas naturais (faixas de biomasa), polo que non se establece unha cifra concreta en chan urbano.
De todas as maneiras, varias accións do presente Plan de Acción destinadas á colocación de zonas verdes, as renaturalizaciones fluviais e creación de senllas en todo o municipio supoñerán melloras na prevención de inundacións en Tui.

3.3. MELLORAR A RESILIENCIA FRONTE AO CAMBIO CLIMÁTICO

Situación actual: Si

Observacións: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) de novembro de 2020. Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 11.Acondicionamento dos xardíns da Alameda.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: O PACES de Tui ten como horizonte o ano 2030.

Situación actual: 0 m2

Observacións: Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 11.Acondicionamento dos xardíns da Alameda.

Situación prevista e compromisos a 2030: 6.920 m2

Observacións: Superficie prevista na intervención da Alameda de Santo Domingo.

3.2. REDUCIR AS EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO

Situación actual: Si

Observacións: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) de novembro de 2020.
Fonte: Concello de Tui.

Accións asociadas: 10.Reordenación da mobilidade e estudo de estacionamento no centro urbano.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Observacións: O PACES de Tui ten como horizonte o ano 2030.

Situación actual: Ano 2010: 68.518,29 tCO2

Observacións: Fonte: PACES de Tui. Situación inicial (ano 2011).
O PACES de Tui analiza toda a información do documento con ano de referencia 2010 e marca como previsión e obxectivo o 2030. É por isto que na casa de situación actual márcanse eses datos de 2010 ante a inexistencia de datos de 2022.

Accións asociadas: 10.Reordenación da mobilidade e estudo de estacionamento no centro urbano.

Situación prevista e compromisos a 2030: Ano 2030: 41.110,97 tCO2 (redución dun 40%)

Observacións: Fonte: PACES de Tui. Situación prevista para 2030